บทความ

ความหมายและประเภทการก่อสร้าง

การก่อสร้าง คือ กระบวนการที่ประกอบไปด้วยโครงสร้างพื้นฐานก่อตัวจนเป็นอาคาร บ้านเรือน หรือระบบสาธารณูปโภค ถูกสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อการใช้งานของมนุษย์

จอ Digital Signage สื่อประชาสัมพันธ์ดิจิตอล

จอ Digital Signage สื่อประชาสัมพันธ์ที่แสดงในรูปแบบจอภาพ ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

เครื่องตรวจเช็คความผิดปกติของรถยนต์

เครื่องตรวจหาความผิดปกติของรถยนต์ มีการวิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น เพื่อหาสาเหตุของปัญหาการทำงานของรถยนต์ และเพื่อจะได้ซ่อมได้อย่างถูกจุดเป็นการประหยัดเวลาในการซ่อม