ขอใบเสนอราคา

สินค้า จำนวน
การตรวจสอบแรงดันอากาศภายในห้อง

รายละเอียด

เป็นการตรวจสอบเพื่อดูความสามารถของระบบควบคุมความดันว่าสามารถทำระดับความดันได้ตามกำหนดหรือไม่ 

QTY :

กรอกรายละเอียดผู้ติดต่อ