ขอใบเสนอราคา

สินค้า จำนวน
การตรวจสอบรอยรั่วและความสมบูรณ์ของแผงกรองอากาศ

รายละเอียด

โดยวิธีตรวจหาสาร PAO (PAO test for HEPA Filter) ประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคซึ่งมีขนาดเล็ก 0.3 um. ได้อย่างน้อย 99.97 % เพื่อให้แน่ใจได้ว่า HEPA Filter ยังทำงานได้ดีไม่มีความเสียหาย

QTY :

กรอกรายละเอียดผู้ติดต่อ