ขอใบเสนอราคา

สินค้า จำนวน
ตรวจสอบระดับความสะอาดของห้องสะอาด

รายละเอียด

การสุ่มตัวอย่างอากาศตามที่และเวลาทีกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าในสถานที่ที่ต้องการความสะอาดสูงๆ จะมีอนุภาคไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานการจำแนกระดับชั้นความสะอาดของห้องคลีนรูม

QTY :

กรอกรายละเอียดผู้ติดต่อ