แสดง 1 - 24 จาก 7 รายการ

การตรวจสอบแรงดันอากาศภายในห้อง

เป็นการตรวจสอบเพื่อดูความสามารถของระบบควบคุมความดันว่าสามารถทำระดับความดันได้ตามกำหนดหรือไม่ 

การตรวจสอบรอยรั่วและความสมบูรณ์ของแผงกรองอากาศ

โดยวิธีตรวจหาสาร PAO (PAO test for HEPA Filter) ประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคซึ่งมีขนาดเล็ก 0.3 um. ได้อย่างน้อย 99.97 % เพื่อให้แน่ใจได้ว่า HEPA Filter ยังทำงานได้ดีไม่มีความเสียหาย

ตรวจสอบระดับความสะอาดของห้องสะอาด

การสุ่มตัวอย่างอากาศตามที่และเวลาทีกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าในสถานที่ที่ต้องการความสะอาดสูงๆ จะมีอนุภาคไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานการจำแนกระดับชั้นความสะอาดของห้องคลีนรูม

ตรวจสอบอุณหภูมิความชื้น

เป็นการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นของคลีนรูมว่าอยู่ในเกณฑ์ตามที่กำหนด

การตรวจสอบทิศทางลม

ดูทิศทางการไหลของระบบอากาศภายในห้อง

ตรวจสอบการไหลเวียนของอากาศ

การตรวจวัดปริมาณลม (Airflow volume) หรืออัตราเร็วของลม (Airflow velocity) เพื่อดูว่าระบบสามารถที่จะทำให้การไหลเวียนของอากาศเป็นไปตามกำหนด

แสดง 1 - 24 จาก 7 รายการ

หมวดหมู่ทั้งหมด

ป้ายกำกับสินค้า