การตรวจสอบรอยรั่วและความสมบูรณ์ของแผงกรองอากาศ

ติดต่อผู้ขาย


โดยวิธีตรวจหาสาร PAO (PAO test for HEPA Filter) ประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคซึ่งมีขนาดเล็ก 0.3 um. ได้อย่างน้อย 99.97 % เพื่อให้แน่ใจได้ว่า HEPA Filter ยังทำงานได้ดีไม่มีความเสียหาย

     โดยวิธีตรวจหาสาร PAO (PAO test for HEPA Filter) ประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคซึ่งมีขนาดเล็ก 0.3 um. ได้อย่างน้อย 99.97 % เพื่อให้แน่ใจได้ว่า HEPA Filter ยังทำงานได้ดีไม่มีความเสียหาย (การรั่ว) เกิดขึ้นในระห่างการติดตั้งหรือการปฏิบัติงาน การทดสอบ filter ควรจะกระทำหลังจากมีการวัดความเร็วลม และมีการปรับควมเร็วลมตามความจำเป็นจนเป็นผลที่ได้รับเป็นที่ยอมรับแล้ว

สินค้าที่เกี่ยวข้อง