โครงการ Packing Room & Changing Room

ติดต่อผู้ขาย


โครงการ : Packing Room & Changing Room
เจ้าของโครงการ : Foamtec

โครงการ : Packing Room & Changing Room
เจ้าของโครงการ : Foamtec
มูลค่างาน : -
ประเภทโคงการ : Addition New Clean room
ระยะเวลาก่อสร้าง : 30 วัน
สถานที่ตั้ง : นิคมแหลมฉะบัง

  

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง