บริการตรวจสอบห้องคลีนรูม (Cleanroom Testing)

ติดต่อผู้ขาย


บริการตรวจสอบห้องคลีนรูม

TEST DESCRIPTION
Airflow Velocity / Air Volumetric Test
Scan Leak HEPA Filter Test
Temperature Test
Relative Humidity Test
Room Pressurization Test
Airborne Particle Count Test

สินค้าที่เกี่ยวข้อง