แสดง 49 - 72 จาก 144 รายการ

เครื่องวัดอนุภาคในของเหลว Chem 20™ Chemical Partice Counter

World’s first 20 nm chemical particle counter, detects larger concentrations of particles with better statistics than competitive products

เครื่องวัดอนุภาคในของเหลว Ultra DI 50

Liquid Particle Counter designed for ultrapure water systems: its low zero count, large sample volume and high counting efficiency provide unsurpassed performance at 50 nm sensitivity

เครื่องวัดอนุภาคในของเหลว UltraChem 100

The Ultrachem 100 Liquid Particle Counter gives you reliable contamination monitoring with the ability to detect particles as small as 100 nm in chemicals with high molecular scatter

เครื่องวัดอนุภาคในของเหลว UltraChem 40

The UltraChem? 40 Liquid Particle Counter gives you reliable contamination monitoring with the ability to detect 40 nm particles in chemicals with high molecular scatter

เครื่องวัดอนุภาคในของเหลว LiQuilaz II S Series

Particle Counting Spectrometer for Liquids: a volumetric particle counter that measures the entire liquid stream so you know exactly what particles

เครื่องวัดอนุภาคในของเหลว LiQuilaz II E Series

Particle Counting Spectrometer for Liquids: a volumetric particle counter that measures the entire liquid stream so you know exactly what particles

เครื่องวัดอนุภาคในของเหลว HSLIS-M65e

Provides continuous, real-time monitoring of contamination levels in corrosive liquids, including hydrogen fluoride (HF)

อุปกรณ์เก็บตัวอย่างของเหลว CLS-700

A compression sampler combined with a LiQuilaz? II particle counter for effective measurement of particles in fluids contained in unpressurized vessels

เครื่องมือทดสอบและตรวจจับอนุภาค Surfex

A completely integrated ultrasonic tank that measures particle levels on a wide variety of complex-shaped parts

เครื่องวัดอนุภาคในอากาศ Lasair III 110

A true 0.10 micron particle counter, providing real-time measurement of yield-impacting cleanroom particles with three configurations

ระบบตรวจสอบสิ่งแวดล้อม FacilityPro

Industrial control systems assure data integrity, process automation, simpicity of use, and data integration

โปรแกรมแสดงข้อมูลการตรวจสอบอนุภาค

Real-time and historical data display for all Particle Measuring Systems particle counters, molecular contamination monitors and various third-party products

โปรแกรมสำหรับการตรวจวัดอนุภาค

A user-friendly software program for operating batch-based liquid particle measurement systems. Provides a comprehensive view of the batch information

WCFX-V (VFD) - Poseidon Water Cooled Screw Chiller

Cooling Capacity from 130 to 750 RT (457 - 2638 kW)
The WCFX-V Series features:

 • High Efficiency Screw Chiller
 • Inverter Driven Compressor

เครื่องตรวจเช็คความผิดปกติของรถยนต์ OBD 2 Scnner F5 Series (F5D/F5G)

เป็นระบบวิเคราะห์การทำงานของเครื่องยนต์พร้อมแจ้งเตือนคนขับเพื่อบอกสาเหตุถึงความผิดพลาดทั้งในส่วนของซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ รองรับระบบไฟ 12V และ 24V

เครื่องตรวจเช็คความผิดปกติของรถยนต์

เป็นระบบวิเคราะห์การทำงานของเครื่องยนต์พร้อมแจ้งเตือนคนขับเพื่อบอกสาเหตุถึงความผิดพลาดทั้งในส่วนของซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ รองรับระบบไฟ 12V และ 24V

เครื่องตรวจเช็คความผิดปกติของรถยนต์ OBD 2 Scnner F7 Series (F7S-W/F7D/F7G)

เป็นระบบวิเคราะห์การทำงานของเครื่องยนต์พร้อมแจ้งเตือนคนขับเพื่อบอกสาเหตุถึงความผิดพลาดทั้งในส่วนของซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ รองรับระบบไฟ 12V และ 24V รองรับการทำงานแบบ WIFI และ Bluetooth

เครื่องตรวจเช็คความผิดปกติของรถยนต์ F501

FCAR F501 เหมาะสำหรับแบต 12 V สามารถอ่านค่า error code และดูผลการทางานของเครื่องยนต์

เครื่องตรวจเช็คความผิดปกติของรถยนต์ F502

- FCAR F502 เหมาะ สำหรับแบต 24 V สามารถ อ่านค่า error code และดูผลการทำงานของเครื่องยนต์
- เครื่องตรวจเช็คความผิดปกติของรถยนต์ 24V เบื้องต้น

เครื่องตรวจเช็คความผิดปกติของรถยนต์ F502

- FCAR F502 เหมาะ สำหรับแบต 24 V สามารถ อ่านค่า error code และดูผลการทำงานของ เครื่องยนต์
- เครื่องตรวจเช็คความผิดปกติของรถยนต์ 24V เบื้องต้น

เครื่องตรวจเช็คความผิดปกติของรถจักรยานยนต์ FMM

- ตรวจเช็คการทำงานของ รถจักรยานยนต์    
- เครื่องตรวจเช็คความผิดปกติของรถจักรยานยนต์ OBD 2 Scnner

เครื่องตรวจเช็คความผิดปกติของรถยนต์ รุ่น F102

เป็นระบบวิเคราะห์การทำงานของเครื่องยนต์พร้อมแจ้งเตือนคนขับเพื่อบอกสาเหตุถึงความผิดพลาดทั้งในส่วนของซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ รองรับระบบไฟ 12V 

เครื่องตรวจเช็คความผิดปกติของรถจักรยานยนต์ C8-M

- ตรวจเช็คการทำงานของ รถจักรยานยนต์
- เครื่องตรวจเช็คความผิดปกติของรถจักรยานยนต์ OBD 2 Scnner

แสดง 49 - 72 จาก 144 รายการ

หมวดหมู่ทั้งหมด

ป้ายกำกับสินค้า