แสดง 1 - 24 จาก 1 รายการ

ตรวจสอบการไหลเวียนของอากาศ

การตรวจวัดปริมาณลม (Airflow volume) หรืออัตราเร็วของลม (Airflow velocity) เพื่อดูว่าระบบสามารถที่จะทำให้การไหลเวียนของอากาศเป็นไปตามกำหนด

แสดง 1 - 24 จาก 1 รายการ

หมวดหมู่ทั้งหมด

ป้ายกำกับสินค้า