แสดง 1 - 24 จาก 1 รายการ

ACDS-HP / DCAC-HP Air Cooled Scroll Heat Pump

ACDS-HP / DCAC-HP Air Cooled Scroll Heat Pump
Cooling Capacity from 8 to 182 RT (29 to 639 kW)
Heating Capacity from 9 to 196 RT (31 to 690 kW)

แสดง 1 - 24 จาก 1 รายการ

หมวดหมู่ทั้งหมด

ป้ายกำกับสินค้า